Een twinkel is een geschreven tekst ontstaan bij Praktijk Marcurius. Deze tekst komt tot stand door op afstand contact te maken met de ziel van een persoon of dier en op te schrijven wat er wordt verteld.   

Ontstaan van de Marcurius Twinkel
Als er jaren geleden een nieuwe klant kwam dacht ik wel eens ik schrijf vooraf enkele woorden op. Ik voelde in wie er zou komen en wat er op dat moment belangrijk was. In de loop van de jaren werden dit steeds meer woorden totdat ik een hele tekst kon schrijven over die persoon. Ik stond zelf verbaasd want steeds klopte het helemaal.

In de zomer van 2018 kreeg ik een vraag over een baby die niet kon slapen. Ik dacht wat kan ik daar nu mee in mijn praktijk? Ik besloot de ouders te helpen door een tekst te schrijven en de algemene tekst ging als snel over in de ik-vorm, ik besefte dat ik op dit moment op afstand contact had met de ziel van het kindje.

Ik besloot de hulpvraag te stellen wat diegene nodig had en weldra kwamen er inzichten die op oplossingen zouden lijken. En vlot schreef ik 1 of 2 a4. Ik had wel het gevoel dat het belangrijk was dat ik deze tekst ging uitleggen en omschrijven naar de ouders toe. En al gauw werd uit de twinkel een bel afspraak geboren om de ouders uit te leggen in welke sfeer ik schrijf, wat ik heb gevoeld en hoe het geschrevene bedoeld is.

MKT-methode
Een week lang coachte ik de ouders. Al snel ging het veel beter met de kindjes en binnen 1 week sliep 99 procent door. Een nieuwe methode bij Praktijk Marcurius met een eigen naam:
De MKT-methode= (Marcurius Kinder Twinkel)

Ik krijg vaak vragen hoe het nu allemaal werkt. Voor velen moeilijk te begrijpen. Het is en blijft wonderlijk. Na de Twinkel krijgt het kind en de ouder(s) de aandacht die zij nodig hebben. Ze hebben handvaten waarmee ze aan de slag kunnen. Ondertussen hebben we iedere dag kort contact en stuur ik iedere dag op afstand energie (ook wel slaapzand genoemd) naar het kind. Daarbij heb ik natuurlijk wel de bereidheid van de ouders nodig want zij kunnen het verschil maken.

Mijn uitbreiding ging die zomer verder bij een dementerende en een hond en eigenlijk bij iedereen die een hulpvraag heeft. Ik ben zuinig met deze mooie energie en schrijf geen twinkels voor de fun, maar alleen voor hulp.

Hoe mooi is het dat ik levensfases kan opvragen bij de persoon zelf zodat er snel en eenvoudig op afstand verbetering kan komen.

Wil je nu meer weten over de Marcurius Twinkel mail dan naar info@marcurius.nl of stuur een whatsapp-bericht of een PB via de facebookpagina van Praktijk Marcurius.

Marijke klein Gunnewiek – van de laar
Natuurgeneeskundig Therapeut
Www.marcurius.nl


Marcurius Twinkel